Prehľad o organizácii
P R & J s.r.o.
Štefánikova 4, 990 01 Veľký Krtíš
36639664
2022033277
Nemá
nezistený
21.07.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod P R & J s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie P R & J s.r.o.


Konateľ P R & J s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. P R & J s.r.o.


Predmet činnosti P R & J s.r.o.


Kataster P R & J s.r.o.


Skrátené výkazy P R & J s.r.o.