Prehľad o organizácii
Zvarík s.r.o.
Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
36639681
2022041318
Nemá
nezistený
21.07.2005
08.06.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Zvarík s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Zvarík s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Zvarík s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Zvarík s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Zvarík s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zvarík s.r.o.


Konateľ Zvarík s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zvarík s.r.o.


Predmet činnosti Zvarík s.r.o.


Kataster Zvarík s.r.o.


Skrátené výkazy Zvarík s.r.o.