Prehľad o organizácii
CORINA s.r.o.
Študentská 1688/10, 960 01 Zvolen
36639702
2022036830
SK2022036830
1 zamestnanec
27.07.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,19
1,16
42,8 %
2,84 tis. €
286,1 %
2022/2021
32,7 tis. €
0,3 %
2022/2021
0,11
245,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CORINA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby CORINA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
2,31
0,57
0,12
1,6

Zisk pred zdanením CORINA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA CORINA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod CORINA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CORINA s.r.o.


Konateľ CORINA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CORINA s.r.o.


Predmet činnosti CORINA s.r.o.


Kataster CORINA s.r.o.


Skrátené výkazy CORINA s.r.o.