Prehľad o organizácii
R + Š + F s.r.o.
Nemčianska cesta 151, 976 11 Selce
36639711
2022039316
Nemá
nezistený
22.07.2005
18.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,06
126,7 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk R + Š + F s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby R + Š + F s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,27
n/a
4,66

Zisk pred zdanením R + Š + F s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA R + Š + F s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod R + Š + F s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie R + Š + F s.r.o.


Konateľ R + Š + F s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. R + Š + F s.r.o.


Predmet činnosti R + Š + F s.r.o.


Kataster R + Š + F s.r.o.


Skrátené výkazy R + Š + F s.r.o.