Prehľad o organizácii
SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.
Židlovo 3, 977 01 Brezno
36639729
2022044794
Nemá
2 zamestnanci
22.07.2005
Geodetické činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,25
12,59
9,9 %
16,6 tis. €
-12,1 %
2022/2021
43,2 tis. €
-12 %
2022/2021
0,22
-29,4 %
2022/2021
30 tis. €
420,3 %
2021/2020
N/A

Zisk SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
40 tis. €
38 tis. €
transparex.sk
10,06
0,9
0,14
12,36

Zisk pred zdanením SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.


Konateľ SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.


Predmet činnosti SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.


Kataster SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.


Skrátené výkazy SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o.