Prehľad o organizácii
HAAGENTO, s.r.o. „v konkurze“
Ľ. Svobodu 2832/2, 984 01 Lučenec
36639737
2022036896
Nemá
nezistený
22.07.2005
14.11.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod HAAGENTO, s.r.o. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HAAGENTO, s.r.o. „v konkurze“


Konateľ HAAGENTO, s.r.o. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HAAGENTO, s.r.o. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty HAAGENTO, s.r.o. „v konkurze“


Predmet činnosti HAAGENTO, s.r.o. „v konkurze“


Kataster HAAGENTO, s.r.o. „v konkurze“


Skrátené výkazy HAAGENTO, s.r.o. „v konkurze“