Prehľad o organizácii
STAVALKO s.r.o.
Rudno nad Hronom 136, 966 51 Rudno nad Hronom
36639753
2022034080
Nemá
nezistený
22.07.2005
08.06.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod STAVALKO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVALKO s.r.o.


Konateľ STAVALKO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVALKO s.r.o.


Predmet činnosti STAVALKO s.r.o.


Kataster STAVALKO s.r.o.


Skrátené výkazy STAVALKO s.r.o.