Prehľad o organizácii
TATRA ALPS, s.r.o.
Špania Dolina 184, 974 15 Špania Dolina
36639761
2022044739
Nemá
nezistený
22.07.2005
03.06.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
-0,46
0,11
80,7 %
-1,81 tis. €
23,4 %
2015/2014
3,16 tis. €
-63,1 %
2015/2014
-0,09
21,8 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk TATRA ALPS, s.r.o.


2014
2015
-1,8 tis. €
-2 tis. €
-2,2 tis. €
-2,4 tis. €
transparex.sk

Tržby TATRA ALPS, s.r.o.


2014
2015
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
0,59
0,19
n/a
1,24

Zisk pred zdanením TATRA ALPS, s.r.o.


2014
2015
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
-1,4 tis. €
transparex.sk

EBITDA TATRA ALPS, s.r.o.


2014
2015
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
-1,4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TATRA ALPS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRA ALPS, s.r.o.


Konateľ TATRA ALPS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TATRA ALPS, s.r.o.


Predmet činnosti TATRA ALPS, s.r.o.


Kataster TATRA ALPS, s.r.o.


Skrátené výkazy TATRA ALPS, s.r.o.