Prehľad o organizácii
Conception s.r.o. ,,v likvidácii"
Lieskovská cesta 263, 960 01 Zvolen
36639770
2022036522
Nemá
nezistený
23.07.2005
23.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-40,89
-40,89
-7,97 tis. €
-119,8 %
2016/2015
N/A
-40,89
-630,4 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


2014
2015
2016
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


2014
2015
2016
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
0,03
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


2014
2015
2016
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


2014
2015
2016
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


Konateľ Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


Likvidátor Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


Prokurista Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


Predmet činnosti Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


Kataster Conception s.r.o. ,,v likvidácii"


Skrátené výkazy Conception s.r.o. ,,v likvidácii"