Prehľad o organizácii
NIPON spol. s r.o.
Lazovná 16, 974 01 Banská Bystrica
36639788
2022045949
Nemá
nezistený
23.07.2005
30.05.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod NIPON spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NIPON spol. s r.o.


Konateľ NIPON spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NIPON spol. s r.o.


Predmet činnosti NIPON spol. s r.o.


Kataster NIPON spol. s r.o.


Skrátené výkazy NIPON spol. s r.o.