Prehľad o organizácii
STAVSERVIS BB, s.r.o.
Murgašova 6, 974 01 Banská Bystrica
36639800
2022035686
Nemá
nezistený
23.07.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
15,58
1
-0,07
-1 457,7 %
-25,1 tis. €
-9,1 %
2020/2019
N/A
15,58
3 115 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk STAVSERVIS BB, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby STAVSERVIS BB, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
15,58
n/a
-0,07

Zisk pred zdanením STAVSERVIS BB, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA STAVSERVIS BB, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod STAVSERVIS BB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVSERVIS BB, s.r.o.


Konateľ STAVSERVIS BB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVSERVIS BB, s.r.o.


Predmet činnosti STAVSERVIS BB, s.r.o.


Kataster STAVSERVIS BB, s.r.o.


Skrátené výkazy STAVSERVIS BB, s.r.o.