Prehľad o organizácii
Joy-moto spol. s r.o.
Jedľová 783/15, 960 01 Zvolen
36639818
2022040086
SK2022040086
1 zamestnanec
23.07.2005
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,31
0,4
2,91
24,2 %
37 tis. €
-18,4 %
2022/2021
265 tis. €
-1,4 %
2022/2021
0,31
-39,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Joy-moto spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Joy-moto spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
13,82
0,76
0,01
7,9

Zisk pred zdanením Joy-moto spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Joy-moto spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Joy-moto spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Joy-moto spol. s r.o.


Konateľ Joy-moto spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Joy-moto spol. s r.o.


Predmet činnosti Joy-moto spol. s r.o.


Kataster Joy-moto spol. s r.o.


Skrátené výkazy Joy-moto spol. s r.o.