Prehľad o organizácii
LESCOM, s.r.o.
Mostná 72, 949 01 Nitra
36639826
2022038854
Nemá
nezistený
26.07.2005
26.07.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,16
-0,06
394,9 %
2,84 tis. €
188 %
2015/2014
9,88 tis. €
-86,1 %
2015/2014
0,16
228,1 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk LESCOM, s.r.o.


2014
2015
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

Tržby LESCOM, s.r.o.


2014
2015
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-7,76
-2,95
n/a
0

Zisk pred zdanením LESCOM, s.r.o.


2014
2015
4 tis. €
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA LESCOM, s.r.o.


2014
2015
4 tis. €
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod LESCOM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LESCOM, s.r.o.


Konateľ LESCOM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LESCOM, s.r.o.


Predmet činnosti LESCOM, s.r.o.


Kataster LESCOM, s.r.o.


Skrátené výkazy LESCOM, s.r.o.