Prehľad o organizácii
LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.
Námestie sv. Egídia 48, 058 01 Poprad
36639834
2022040141
Nemá
1 zamestnanec
01.08.2005
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,19
0,62
0,21
130,4 %
-2,24 tis. €
-260 %
2022/2021
19,9 tis. €
35,8 %
2022/2021
-0,19
-184,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
transparex.sk
-0,55
-0,3
n/a
1,18

Zisk pred zdanením LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.


Konateľ LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.


Predmet činnosti LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.


Kataster LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.


Skrátené výkazy LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.