Prehľad o organizácii
BIC Trade s.r.o. „v konkurze“
Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno
36639842
2022038711
Nemá
nezistený
26.07.2005
Prenájom ost.stroj.,tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
-960 €
99,4 %
2016/2015
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

Tržby BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

EBITDA BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


Konateľ BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


Predmet činnosti BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


Kataster BIC Trade s.r.o. „v konkurze“


Skrátené výkazy BIC Trade s.r.o. „v konkurze“