Prehľad o organizácii
TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
36639851
2022037325
Nemá
nezistený
26.07.2005
Taxislužba
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
1,62
21,4 %
200 €
10,5 %
2022/2021
9,76 tis. €
5,9 %
2022/2021
0,01
9,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,79
n/a
4,67

Zisk pred zdanením TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.


Konateľ TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.


Predmet činnosti TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.


Kataster TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.


Skrátené výkazy TAXI BRATISLAVA spol. s r.o.