Prehľad o organizácii
TREDEX s.r.o.
Malohontská 66/26, 979 01 Rimavská Sobota
36639869
2022037314
Nemá
nezistený
27.07.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod TREDEX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TREDEX s.r.o.


Konateľ TREDEX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TREDEX s.r.o.


Predmet činnosti TREDEX s.r.o.


Kataster TREDEX s.r.o.


Skrátené výkazy TREDEX s.r.o.