Prehľad o organizácii
PPS Development s.r.o. "v likvidácii"
Tajovského 7, 962 12 Detva
36639877
2022041208
Nemá
nezistený
27.07.2005
09.06.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-50,4
1,11
100 %
-39,2 tis. €
N/A
-50,4
N/A
N/A

Zisk PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
n/a
n/a
n/a
6,13

Zisk pred zdanením PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


Prokurista PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


Kataster PPS Development s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy PPS Development s.r.o. "v likvidácii"