Prehľad o organizácii
J.K.E. s.r.o.
Breznička 280, 985 02 Breznička
36639885
2022037534
SK2022037534
1 zamestnanec
27.07.2005
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,21
0,31
3,5
32 %
7,4 tis. €
934,5 %
2022/2021
21,8 tis. €
10,8 %
2022/2021
0,21
745,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk J.K.E. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby J.K.E. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
3,62
0,68
0,07
3,65

Zisk pred zdanením J.K.E. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA J.K.E. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod J.K.E. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie J.K.E. s.r.o.


Konateľ J.K.E. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. J.K.E. s.r.o.


Predmet činnosti J.K.E. s.r.o.


Kataster J.K.E. s.r.o.


Skrátené výkazy J.K.E. s.r.o.