Prehľad o organizácii
FIRMATE s.r.o.
Novosadská 1377/22, 979 01 Rimavská Sobota
36639907
2022043430
Nemá
nezistený
28.07.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-13,96
1,03
-0
1 452,4 %
-62,9 tis. €
N/A
-13,96
N/A
N/A

Zisk FIRMATE s.r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby FIRMATE s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-9,17
-13,52
n/a
-0,02

Zisk pred zdanením FIRMATE s.r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA FIRMATE s.r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod FIRMATE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FIRMATE s.r.o.


Konateľ FIRMATE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FIRMATE s.r.o.


Predmet činnosti FIRMATE s.r.o.


Kataster FIRMATE s.r.o.


Skrátené výkazy FIRMATE s.r.o.