Prehľad o organizácii
AKTIVE PLUS s.r.o.
Janka Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica
36639915
2022043045
Nemá
nezistený
28.07.2005
Ost.čistiace činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1
-43,86
0
97,7 %
-6,49 tis. €
-3 081,9 %
2019/2018
N/A
-1
-5 786,7 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk AKTIVE PLUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby AKTIVE PLUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,02
0,02
n/a
0,15

Zisk pred zdanením AKTIVE PLUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA AKTIVE PLUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AKTIVE PLUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AKTIVE PLUS s.r.o.


Konateľ AKTIVE PLUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AKTIVE PLUS s.r.o.


Predmet činnosti AKTIVE PLUS s.r.o.


Kataster AKTIVE PLUS s.r.o.


Skrátené výkazy AKTIVE PLUS s.r.o.