Prehľad o organizácii
FAWOR s.r.o.
Topoľová 14, 900 25 Chorvátsky Grob
36639923
2022042649
Nemá
nezistený
28.07.2005
03.10.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-6,81
5,19
0,43
231 %
-17 tis. €
37,5 %
2020/2019
98 tis. €
-60,3 %
2020/2019
-6,81
-1 321,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk FAWOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby FAWOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,49
-1,31
0
0,43

Zisk pred zdanením FAWOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA FAWOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod FAWOR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FAWOR s.r.o.


Konateľ FAWOR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FAWOR s.r.o.


Predmet činnosti FAWOR s.r.o.


Kataster FAWOR s.r.o.


Skrátené výkazy FAWOR s.r.o.