Moja zóna
VE&GA - REALITY s.r.o.
941 42 Veľké Lovce
36748757
2022340188
Nemá
nezistený
07.03.2007
03.03.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,41
0,08
97,6 %
-2,42 tis. €
-240,7 %
2017/2016
N/A
-0,01
-242,2 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk VE&GA - REALITY s.r.o.


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Tržby VE&GA - REALITY s.r.o.


2014
2015
2016
2017
5,4 tis. €
5,2 tis. €
5 tis. €
4,8 tis. €
4,6 tis. €
4,4 tis. €
4,2 tis. €

n/a
0,02
n/a
4,67

Zisk pred zdanením VE&GA - REALITY s.r.o.


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

EBITDA VE&GA - REALITY s.r.o.


2014
2015
2016
2017
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod VE&GA - REALITY s.r.o.


Štatutári VE&GA - REALITY s.r.o.


Spoločníci VE&GA - REALITY s.r.o.


Predmety podnikania VE&GA - REALITY s.r.o.


Kataster VE&GA - REALITY s.r.o.


Skrátené výkazy VE&GA - REALITY s.r.o.