Moja zóna
APPLIFOX a. s.
Moravské Lieskové 539, 916 42 Moravské Lieskové
36786951
2022391107
Nemá
nezistený
06.06.2007
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,5 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk APPLIFOX a. s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

Tržby APPLIFOX a. s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

5,6
0,99
n/a
n/a

Zisk pred zdanením APPLIFOX a. s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

EBITDA APPLIFOX a. s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod APPLIFOX a. s.


Štatutári APPLIFOX a. s.


Spoločníci APPLIFOX a. s.


Predmety podnikania APPLIFOX a. s.


Kataster APPLIFOX a. s.


Skrátené výkazy APPLIFOX a. s.