Prehľad o organizácii
MEDUX, s.r.o.
Levočská 3521/29, 058 01 Poprad
36815829
2022425702
Nemá
nezistený
09.08.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18956/P
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MEDUX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby MEDUX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk
-0,4
-2,53
n/a
0,73

Zisk pred zdanením MEDUX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MEDUX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MEDUX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDUX, s.r.o.


Konateľ MEDUX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDUX, s.r.o.


Predmet činnosti MEDUX, s.r.o.


Kataster MEDUX, s.r.o.


Skrátené výkazy MEDUX, s.r.o.