Moja zóna
Special care & consulting s.r.o.
Ondavská 14, 821 08 Bratislava
36817147
2022435250
SK2022435250
1 zamestnanec
11.08.2007
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,9
1,2
0,15
175,3 %
-21,7 tis. €
-267,6 %
2021/2020
3,8 tis. €
-94,1 %
2021/2020
-0,9
-414,5 %
2021/2020
19 tis. €
N/A

Zisk Special care & consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Tržby Special care & consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

-2,73
-0,75
0,33
0,21

Zisk pred zdanením Special care & consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDA Special care & consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod Special care & consulting s.r.o.


Štatutári Special care & consulting s.r.o.


Spoločníci Special care & consulting s.r.o.


Predmety podnikania Special care & consulting s.r.o.


Kataster Special care & consulting s.r.o.


Skrátené výkazy Special care & consulting s.r.o.