Prehľad o organizácii
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Trnava, Ulica Kollárova 543/8, 91702, Slovenská republika
42156424
2022736287
SK2022736287
150-199 zamestnancov
01.01.2009
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
7,4 mil. €
-99,7 %
2022/2021
67,6 mil. €

Koneční užívatelia výhod Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby


Generálny riaditeľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby


Zriaďovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby


Predmet činnosti Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby


Kataster Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby


Skrátené výkazy Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby