Prehľad o organizácii
Nadácia Zastavme korupciu
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
42266777
2024076428
Nemá
5-9 zamestnancov
12.12.2012
Ost.soc.star.bez.ubyt.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Nadácia Zastavme korupciu


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadácia Zastavme korupciu


Správca Nadácia Zastavme korupciu


Zakladateľ Nadácia Zastavme korupciu


Predmet činnosti Nadácia Zastavme korupciu


Kataster Nadácia Zastavme korupciu


Skrátené výkazy Nadácia Zastavme korupciu