Prehľad o organizácii
AVA-stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
43989268
2022539596
SK2022539596
150-199 zamestnancov
14.02.2008
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,3
0,65
55,5 %
3,42 mil. €
44,5 %
2021/2020
38,6 mil. €
-11,9 %
2021/2020
0,13
27 %
2021/2020
185 mil. €
-62,7 %
2022/2021
N/A

Zisk AVA-stav, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

Tržby AVA-stav, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 mil. €
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
transparex.sk

231,63
0,45
0,24
1,64

Zisk pred zdanením AVA-stav, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AVA-stav, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AVA-stav, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AVA-stav, s.r.o.


Konateľ AVA-stav, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AVA-stav, s.r.o.


Predmet činnosti AVA-stav, s.r.o.


Kataster AVA-stav, s.r.o.


Skrátené výkazy AVA-stav, s.r.o.