Prehľad o organizácii
AVA-stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
43989268
2022539596
SK2022539596
100-149 zamestnancov
14.02.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21431/T
1,93 mil. €
-43,6 %
2022/2021
41,5 mil. €
7,4 %
2022/2021
0,07
-48 %
2022/2021
185 mil. €
-62,7 %
2022/2021
N/A

Zisk AVA-stav, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

Tržby AVA-stav, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 mil. €
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
266,94
0,47
0,18
1,71

Zisk pred zdanením AVA-stav, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AVA-stav, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AVA-stav, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AVA-stav, s.r.o.


Konateľ AVA-stav, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AVA-stav, s.r.o.


Predmet činnosti AVA-stav, s.r.o.


Kataster AVA-stav, s.r.o.


Skrátené výkazy AVA-stav, s.r.o.