Moja zóna
Ener group, a.s. v likvidácii
Šalviová 50, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44079354
2022602483
SK2022602483
nezistený
16.04.2008
Architektonické čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,44
1,41
131 %
-47,1 tis. €
46,2 %
2020/2019
59,3 tis. €
-82,3 %
2020/2019
-0,44
56,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Ener group, a.s. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Tržby Ener group, a.s. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

-1,21
-0,31
0,09
0,13

Zisk pred zdanením Ener group, a.s. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDA Ener group, a.s. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Koneční uživatelia výhod Ener group, a.s. v likvidácii


Štatutári Ener group, a.s. v likvidácii


Spoločníci Ener group, a.s. v likvidácii


Predmety podnikania Ener group, a.s. v likvidácii


Kataster Ener group, a.s. v likvidácii


Skrátené výkazy Ener group, a.s. v likvidácii