Moja zóna
MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.
Hviezdoslavova 4241/45, 018 41 Dubnica nad Váhom
44710291
2022803145
Nemá
2 zamestnanci
27.03.2009
Zubná lekárska prax
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,14
10,88
11,6 %
21,7 tis. €
12,8 %
2021/2020
187 tis. €
37 %
2021/2020
0,13
-16,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Tržby MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €

30,06
0,88
0,07
8,36

Zisk pred zdanením MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDA MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.


Štatutári MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.


Spoločníci MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.


Predmety podnikania MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.


Kataster MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.


Skrátené výkazy MUDr. Katarína Petránska, s. r. o.