Prehľad o organizácii
Life Technologies s. r. o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
45341931
2022948312
SK2022948312
3-4 zamestnanci
05.01.2010
Oprava strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,09
38,2 %
105 tis. €
9 112,5 %
2021/2020
4,04 mil. €
38,7 %
2021/2020
0,06
7 277,3 %
2021/2020
2,64 mil. €
-34,3 %
2022/2021
N/A

Zisk Life Technologies s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Life Technologies s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
32,35
0,62
0,16
2,62

Zisk pred zdanením Life Technologies s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Life Technologies s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Life Technologies s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Life Technologies s. r. o.


Konateľ Life Technologies s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Life Technologies s. r. o.


Prokurista Life Technologies s. r. o.


Predmet činnosti Life Technologies s. r. o.


Kataster Life Technologies s. r. o.


Skrátené výkazy Life Technologies s. r. o.