Prehľad o organizácii
STAVA IPS, s.r.o.
Slavkovská 18, 040 01 Košice
45440026
2023006601
SK2023006601
5-9 zamestnancov
09.03.2010
Výst.neobytných budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,3
2,24
0,36
86,4 %
74,3 tis. €
27 %
2021/2020
146 tis. €
408,8 %
2021/2020
0,3
23 %
2021/2020
110 tis. €
N/A

Zisk STAVA IPS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby STAVA IPS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
6,64
0,14
0,18
1,16

Zisk pred zdanením STAVA IPS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA STAVA IPS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STAVA IPS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVA IPS, s.r.o.


Konateľ STAVA IPS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVA IPS, s.r.o.


Predmet činnosti STAVA IPS, s.r.o.


Kataster STAVA IPS, s.r.o.


Skrátené výkazy STAVA IPS, s.r.o.