Moja zóna
STAVA IPS, s.r.o.
Slavkovská 18, 040 01 Košice
45440026
2023006601
SK2023006601
nezistený
09.03.2010
Výst.neobytných budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,25
-1,42
0,08
117,4 %
58,5 tis. €
172,8 %
2020/2019
28,7 tis. €
-89,2 %
2020/2019
0,25
341 %
2020/2019
110 tis. €
N/A

Zisk STAVA IPS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Tržby STAVA IPS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

-8,22
-0,17
3,75
0,85

Zisk pred zdanením STAVA IPS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

EBITDA STAVA IPS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod STAVA IPS, s.r.o.


Štatutári STAVA IPS, s.r.o.


Spoločníci STAVA IPS, s.r.o.


Predmety podnikania STAVA IPS, s.r.o.


Kataster STAVA IPS, s.r.o.


Skrátené výkazy STAVA IPS, s.r.o.