Moja zóna
Interaktívna škola, s.r.o.
Sládkovičova 1, 080 01 Prešov
45888329
2023136599
Nemá
nezistený
30.10.2010
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,12
29,01
3,4 %
10,5 tis. €
21 %
2021/2020
29,3 tis. €
-36,9 %
2021/2020
0,12
4,5 %
2021/2020
37,1 tis. €
-76 %
2021/2020
N/A

Zisk Interaktívna škola, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Tržby Interaktívna škola, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

16,86
0,97
0,08
29,81

Zisk pred zdanením Interaktívna škola, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

EBITDA Interaktívna škola, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Interaktívna škola, s.r.o.


Štatutári Interaktívna škola, s.r.o.


Spoločníci Interaktívna škola, s.r.o.


Predmety podnikania Interaktívna škola, s.r.o.


Kataster Interaktívna škola, s.r.o.


Skrátené výkazy Interaktívna škola, s.r.o.