Moja zóna
RDS Solution s. r. o.
Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava
46443606
2820015143
Nemá
nezistený
21.12.2011
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,12
-0,16
2,71
23,5 %
-480 €
0 %
2015/2014
N/A
-0,12
-12,3 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk RDS Solution s. r. o.


2014
2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

Tržby RDS Solution s. r. o.


2014
2015

n/a
0,76
n/a
0,02

Zisk pred zdanením RDS Solution s. r. o.


2014
2015

EBITDA RDS Solution s. r. o.


2014
2015

Koneční uživatelia výhod RDS Solution s. r. o.


Štatutári RDS Solution s. r. o.


Spoločníci RDS Solution s. r. o.


Predmety podnikania RDS Solution s. r. o.


Kataster RDS Solution s. r. o.


Skrátené výkazy RDS Solution s. r. o.