Moja zóna
IT EXPRES s.r.o.
Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca
46471073
2023387575
SK2023387575
1 zamestnanec
13.12.2011
Poraden.týk.sa počítačov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,17
4,96
28,9 %
7,16 tis. €
-12,3 %
2020/2019
56,3 tis. €
-10,7 %
2020/2019
0,12
-14,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk IT EXPRES s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Tržby IT EXPRES s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €

8,58
0,71
0,04
5,27

Zisk pred zdanením IT EXPRES s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDA IT EXPRES s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod IT EXPRES s.r.o.


Štatutári IT EXPRES s.r.o.


Spoločníci IT EXPRES s.r.o.


Predmety podnikania IT EXPRES s.r.o.


Kataster IT EXPRES s.r.o.


Skrátené výkazy IT EXPRES s.r.o.