Prehľad o organizácii
IT EXPRES s.r.o.
Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca
46471073
2023387575
SK2023387575
2 zamestnanci
13.12.2011
Poraden.týk.sa počítačov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,12
5,08
18,5 %
6,34 tis. €
33,9 %
2022/2021
76,1 tis. €
-6,7 %
2022/2021
0,1
23,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk IT EXPRES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby IT EXPRES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
10,79
0,82
0,11
5,87

Zisk pred zdanením IT EXPRES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA IT EXPRES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IT EXPRES s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IT EXPRES s.r.o.


Konateľ IT EXPRES s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IT EXPRES s.r.o.


Predmet činnosti IT EXPRES s.r.o.


Kataster IT EXPRES s.r.o.


Skrátené výkazy IT EXPRES s.r.o.