Prehľad o organizácii
Unique Medical s. r. o.
Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
46729429
2023571220
SK2023571220
10-19 zamestnancov
24.07.2012
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,29
0,23
67,5 %
649 tis. €
-19,2 %
2022/2021
10,8 mil. €
16,9 %
2022/2021
0,09
-43,4 %
2022/2021
39,9 mil. €
-18,8 %
2022/2021
N/A

Zisk Unique Medical s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Unique Medical s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
455,32
0,32
0,17
1,28

Zisk pred zdanením Unique Medical s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Unique Medical s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Unique Medical s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Unique Medical s. r. o.


Konateľ Unique Medical s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Unique Medical s. r. o.


Predmet činnosti Unique Medical s. r. o.


Kataster Unique Medical s. r. o.


Skrátené výkazy Unique Medical s. r. o.