Moja zóna
VIA FUTURA spol. s r.o.
Hlavná 52, 943 01 Štúrovo
47542900
2023969332
SK2023969332
nezistený
14.12.2013
Služ.súvis.s pestovaním
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,22
-0,24
10,1
6,2 %
-5,69 tis. €
-132,9 %
2021/2020
8 tis. €
-89 %
2021/2020
-0,22
-141,6 %
2021/2020
96,5 tis. €
N/A

Zisk VIA FUTURA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Tržby VIA FUTURA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

n/a
0,94
1,2
16,25

Zisk pred zdanením VIA FUTURA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDA VIA FUTURA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod VIA FUTURA spol. s r.o.


Štatutári VIA FUTURA spol. s r.o.


Spoločníci VIA FUTURA spol. s r.o.


Predmety podnikania VIA FUTURA spol. s r.o.


Kataster VIA FUTURA spol. s r.o.


Skrátené výkazy VIA FUTURA spol. s r.o.