Prehľad o organizácii
Enteris, s. r. o.
Severovcov 24, 851 10 Bratislava
47551321
2023955681
SK2023955681
2 zamestnanci
05.12.2013
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,07
1,96
24,9 %
2,51 tis. €
-76 %
2021/2020
54,1 tis. €
6,4 %
2021/2020
0,06
-79,1 %
2021/2020
54,5 tis. €
-84 %
2021/2020
N/A

Zisk Enteris, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Enteris, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
75 tis. €
70 tis. €
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

6,77
0,75
0,06
4,09

Zisk pred zdanením Enteris, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Enteris, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Enteris, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Enteris, s. r. o.


Konateľ Enteris, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Enteris, s. r. o.


Predmet činnosti Enteris, s. r. o.


Kataster Enteris, s. r. o.


Skrátené výkazy Enteris, s. r. o.