Prehľad o organizácii
Enteris, s. r. o.
Severovcov 24, 851 10 Bratislava
47551321
2023955681
SK2023955681
1 zamestnanec
05.12.2013
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,41
0,5
1,54
17,7 %
33,4 tis. €
1 229,8 %
2022/2021
107 tis. €
97,1 %
2022/2021
0,41
633,4 %
2022/2021
54,5 tis. €
-84 %
2021/2020
N/A

Zisk Enteris, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Enteris, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
13,45
0,82
0,04
4,22

Zisk pred zdanením Enteris, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Enteris, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Enteris, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Enteris, s. r. o.


Konateľ Enteris, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Enteris, s. r. o.


Predmet činnosti Enteris, s. r. o.


Kataster Enteris, s. r. o.


Skrátené výkazy Enteris, s. r. o.