Moja zóna
Enteris, s. r. o.
Severovcov 24, 851 10 Bratislava
47551321
2023955681
SK2023955681
2 zamestnanci
05.12.2013
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,07
1,96
24,9 %
2,51 tis. €
-76 %
2021/2020
54,1 tis. €
6,4 %
2021/2020
0,06
-79,1 %
2021/2020
54,5 tis. €
-84 %
2021/2020
N/A

Zisk Enteris, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Enteris, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
75 tis. €
70 tis. €
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

6,77
0,75
0,06
4,09

Zisk pred zdanením Enteris, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Enteris, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Enteris, s. r. o.


Štatutári Enteris, s. r. o.


Spoločníci Enteris, s. r. o.


Predmety podnikania Enteris, s. r. o.


Kataster Enteris, s. r. o.


Skrátené výkazy Enteris, s. r. o.