Moja zóna
Triton SECURITY, s. r. o.
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
47566884
2023976262
SK2023976262
3-4 zamestnanci
05.12.2013
Výr.vysielacích zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,12
-0,6
0,06
80,7 %
-5,74 tis. €
4 %
2021/2020
42,8 tis. €
85 %
2021/2020
-0,12
50 %
2021/2020
44,4 tis. €
-63,5 %
2021/2020
N/A

Zisk Triton SECURITY, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Tržby Triton SECURITY, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

1,92
0,19
0,42
0,84

Zisk pred zdanením Triton SECURITY, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDA Triton SECURITY, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Triton SECURITY, s. r. o.


Štatutári Triton SECURITY, s. r. o.


Spoločníci Triton SECURITY, s. r. o.


Predmety podnikania Triton SECURITY, s. r. o.


Kataster Triton SECURITY, s. r. o.


Skrátené výkazy Triton SECURITY, s. r. o.