Prehľad o organizácii
Triton SECURITY, s. r. o.
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
47566884
2023976262
SK2023976262
2 zamestnanci
05.12.2013
Výr.vysielacích zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,33
0,08
59,1 %
4,76 tis. €
182,9 %
2022/2021
75 tis. €
75,5 %
2022/2021
0,14
217,7 %
2022/2021
54,5 tis. €
2 %
2021/2020
N/A

Zisk Triton SECURITY, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Triton SECURITY, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,88
0,41
0,24
1,19

Zisk pred zdanením Triton SECURITY, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Triton SECURITY, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Triton SECURITY, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Triton SECURITY, s. r. o.


Konateľ Triton SECURITY, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Triton SECURITY, s. r. o.


Predmet činnosti Triton SECURITY, s. r. o.


Kataster Triton SECURITY, s. r. o.


Skrátené výkazy Triton SECURITY, s. r. o.