Prehľad o organizácii
DENEBOLA, s.r.o.
Hviezdoslavova 587/24, 962 31 Sliač
48181218
2120081887
Nemá
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28187/S
8,74 tis. €
-40,7 %
2023/2022
45 tis. €
-6,1 %
2023/2022
0,2
-51 %
2023/2022
14,5 tis. €
256,8 %
2022/2021
N/A

Zisk DENEBOLA, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby DENEBOLA, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
8,52
0,97
0,04
28,62

Zisk pred zdanením DENEBOLA, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA DENEBOLA, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DENEBOLA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DENEBOLA, s.r.o.


Konateľ DENEBOLA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DENEBOLA, s.r.o.


Predmet činnosti DENEBOLA, s.r.o.


Kataster DENEBOLA, s.r.o.


Skrátené výkazy DENEBOLA, s.r.o.