Prehľad o organizácii
TEXCON s.r.o.
Bernolákova 2688/29, 900 31 Stupava
48181226
2120092898
SK2120092898
1 zamestnanec
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104367/B
-11,4 tis. €
-2 110,2 %
2023/2022
26,2 tis. €
-44,8 %
2023/2022
-0,33
-2 857,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk TEXCON s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby TEXCON s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
6,82
0,97
0,2
35,67

Zisk pred zdanením TEXCON s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA TEXCON s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TEXCON s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TEXCON s.r.o.


Konateľ TEXCON s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TEXCON s.r.o.


Predmet činnosti TEXCON s.r.o.


Kataster TEXCON s.r.o.


Skrátené výkazy TEXCON s.r.o.