Prehľad o organizácii
ALCS s. r. o.
Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
48181234
2120107088
SK2120107088
nezistený
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104375/B
9,12 tis. €
-66,3 %
2022/2021
66,9 tis. €
-26,2 %
2022/2021
0,02
-66,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ALCS s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ALCS s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
32,29
0,31
0,11
1,8

Zisk pred zdanením ALCS s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALCS s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALCS s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALCS s. r. o.


Konateľ ALCS s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALCS s. r. o.


Predmet činnosti ALCS s. r. o.


Kataster ALCS s. r. o.


Skrátené výkazy ALCS s. r. o.