Prehľad o organizácii
KSBH s.r.o.
Hlavná 335/63, 900 55 Lozorno
48181307
2120078829
SK2120078829
1 zamestnanec
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104425/B
576 €
102,4 %
2022/2021
48,8 tis. €
2,7 %
2022/2021
0,03
103,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KSBH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby KSBH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk
-12,64
-2,91
0,05
0,26

Zisk pred zdanením KSBH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA KSBH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KSBH s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KSBH s.r.o.


Konateľ KSBH s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KSBH s.r.o.


Predmet činnosti KSBH s.r.o.


Kataster KSBH s.r.o.


Skrátené výkazy KSBH s.r.o.