Prehľad o organizácii
NEOPARTNER, s. r. o.
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
48181382
2120087464
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104615/B
1,92 tis. €
32,3 %
2020/2019
17,7 tis. €
-31 %
2020/2019
0,22
3,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk NEOPARTNER, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby NEOPARTNER, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,68
0,96
n/a
25,71

Zisk pred zdanením NEOPARTNER, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA NEOPARTNER, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NEOPARTNER, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NEOPARTNER, s. r. o.


Konateľ NEOPARTNER, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NEOPARTNER, s. r. o.


Predmet činnosti NEOPARTNER, s. r. o.


Kataster NEOPARTNER, s. r. o.


Skrátené výkazy NEOPARTNER, s. r. o.