Prehľad o organizácii
R&M Servis, s.r.o.
Potočná 7727/18, 831 06 Bratislava
48181404
2120152518
SK2120152518
nezistený
21.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105838/B
-11 tis. €
-5,4 %
2022/2021
N/A
-0,22
-23,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk R&M Servis, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby R&M Servis, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,49
0,05
n/a
1,78

Zisk pred zdanením R&M Servis, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA R&M Servis, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod R&M Servis, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie R&M Servis, s.r.o.


Konateľ R&M Servis, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. R&M Servis, s.r.o.


Predmet činnosti R&M Servis, s.r.o.


Kataster R&M Servis, s.r.o.


Skrátené výkazy R&M Servis, s.r.o.