Prehľad o organizácii
Mangoli and partners s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
48181421
2120102050
Nemá
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104434/B
7,28 tis. €
2,8 %
2017/2016
10,2 tis. €
-16,2 %
2017/2016
0,31
3 338,1 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Mangoli and partners s.r.o.


2015
2016
2017
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Mangoli and partners s.r.o.


2015
2016
2017
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
3,89
0,83
1,8
5,94

Zisk pred zdanením Mangoli and partners s.r.o.


2015
2016
2017
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Mangoli and partners s.r.o.


2015
2016
2017
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Mangoli and partners s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mangoli and partners s.r.o.


Konateľ Mangoli and partners s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mangoli and partners s.r.o.


Predmet činnosti Mangoli and partners s.r.o.


Kataster Mangoli and partners s.r.o.


Skrátené výkazy Mangoli and partners s.r.o.