Prehľad o organizácii
Belison s. r. o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48181471
2120101335
Nemá
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104478/B
4,36 tis. €
320,1 %
2019/2018
76,2 tis. €
980,3 %
2019/2018
0,01
-80,4 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk Belison s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Belison s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
2,79
0,05
1
1,05

Zisk pred zdanením Belison s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Belison s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Belison s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Belison s. r. o.


Konateľ Belison s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Belison s. r. o.


Predmet činnosti Belison s. r. o.


Kataster Belison s. r. o.


Skrátené výkazy Belison s. r. o.