Prehľad o organizácii
DEVIN POINT s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
48181498
2120100664
Nemá
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104482/B
-22,3 tis. €
-0 %
2023/2022
N/A
-0,03
0,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk DEVIN POINT s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-22 tis. €
-24 tis. €
-26 tis. €
-28 tis. €
-30 tis. €
-32 tis. €
transparex.sk

Tržby DEVIN POINT s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-5,91
-0,17
n/a
0,29

Zisk pred zdanením DEVIN POINT s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-22 tis. €
-24 tis. €
-26 tis. €
-28 tis. €
-30 tis. €
-32 tis. €
transparex.sk

EBITDA DEVIN POINT s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-1,26 tis. €
-1,26 tis. €
-1,26 tis. €
-1,27 tis. €
-1,27 tis. €
-1,27 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DEVIN POINT s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DEVIN POINT s. r. o.


Konateľ DEVIN POINT s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DEVIN POINT s. r. o.


Predmet činnosti DEVIN POINT s. r. o.


Kataster DEVIN POINT s. r. o.


Skrátené výkazy DEVIN POINT s. r. o.