Prehľad o organizácii
iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.
Podtatranského 6, 811 05 Bratislava - Staré mesto
48181501
2120090280
SK2120090280
nezistený
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104805/B
4,14 tis. €
-4,1 %
2022/2021
15,4 tis. €
17,1 %
2022/2021
0,13
-15,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
6,41
0,98
n/a
41,29

Zisk pred zdanením iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.


Konateľ iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.


Predmet činnosti iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.


Kataster iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.


Skrátené výkazy iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o.